ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ประทานบัตรสิ้นอายุ (ประทานบัตรที่ 10566/10995 ของ บริษัท ออเรียนทัลโกลด์ จำกัด ชนิดแร่แบไรต์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ประทานบัตรสิ้นอายุ (ประทานบัตรที่ 10566/10995 ของ บริษัท ออเรียนทัลโกลด์ จำกัด ชนิดแร่แบไรต์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/105515.
View online Resources