ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : นายพรชัย แสงอังศุมาลี]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : นายพรชัย แสงอังศุมาลี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549791.
View online Resources