ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดเลย เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม [สมาคมพุทธเมตตาเทวาสงเคราะห์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดเลย เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม [สมาคมพุทธเมตตาเทวาสงเคราะห์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/178210.
View online Resources