คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 21/2553 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานพนักงานขนส่งและคลังสินค้า]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 21/2553 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานพนักงานขนส่งและคลังสินค้า]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/162555.
View online Resources