ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเลย เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิพลเอก อาทิตย์ กำลังเอก เพื่อการศึกษาและสวัสดิการโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเลย เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิพลเอก อาทิตย์ กำลังเอก เพื่อการศึกษาและสวัสดิการโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/189579.
View online Resources