ปลูกข้าวโพดไร่หมุนเวียนในนาข้าว ปลูกให้ถูกจังหวะ ผลผลิตดี ราคาสูง

ข้อมูลอ้างอิง
ชูศักดิ์ จอมพุก (2020). ปลูกข้าวโพดไร่หมุนเวียนในนาข้าว ปลูกให้ถูกจังหวะ ผลผลิตดี ราคาสูง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/603060.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล