คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 796/2541 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 796/2541 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/262608.
View online Resources