ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง อนุโมทนารับบริจาคทรัพย์สินให้แก่ราชการ [มูลนิธิชัยพัฒนา ให้ โรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง อนุโมทนารับบริจาคทรัพย์สินให้แก่ราชการ [มูลนิธิชัยพัฒนา ให้ โรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/229865.
View online Resources