ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ สำหรับการใช้งานในลักษณะ ProgrammeMaking and Special Events (PMSE) ย่านความถี่ 8 กิกะเฮิรตซ์

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ สำหรับการใช้งานในลักษณะ ProgrammeMaking and Special Events (PMSE) ย่านความถี่ 8 กิกะเฮิรตซ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/541950.
View online Resources