บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 44/2558 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 44/2558 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/459918.
View online Resources