ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย [นางธาริษา วัฒนเกส นางอัจนา ไวความดี]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย [นางธาริษา วัฒนเกส นางอัจนา ไวความดี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/80113.
View online Resources