ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การผ่อนผันเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อนำไม้จากกัมพูชาเข้ามาในราชอาณาจักร (บริษัท พี.ที. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การผ่อนผันเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อนำไม้จากกัมพูชาเข้ามาในราชอาณาจักร (บริษัท พี.ที. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/108067.
View online Resources