ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อนุโมทนาการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ทางราชการ (ให้แก่โรงเรียนบ้านหินวง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสัตหีบ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อนุโมทนาการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ทางราชการ (ให้แก่โรงเรียนบ้านหินวง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสัตหีบ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/223095.
View online Resources