ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด [วัดใหม่ เป็น วัดใหม่ไชยสถาน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด [วัดใหม่ เป็น วัดใหม่ไชยสถาน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/166557.
View online Resources