ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : นายพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : นายพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/587053.
View online Resources