กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2546

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2546. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/262403.
View online Resources