พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินหมู่เกาะสิมิลัน ในท้องที่ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2525

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1982). พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินหมู่เกาะสิมิลัน ในท้องที่ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2525. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30231.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล