รายงานการพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ และข้อสังเกต ต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). รายงานการพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ และข้อสังเกต ต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/575427.
View online Resources