ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดชลบุรี ที่ 11/2553 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานไนล์สไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดชลบุรี ที่ 11/2553 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานไนล์สไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/171724.
View online Resources