กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 142/ร. เรื่อง ความสามารถของประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลทั่วไปของบัตรประจำตัวประชาชน [ของ พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 142/ร. เรื่อง ความสามารถของประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลทั่วไปของบัตรประจำตัวประชาชน [ของ พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/562164.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล