พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) ตอนทางแยกต่างระดับหินกอง พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) ตอนทางแยกต่างระดับหินกอง พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/16195.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล