คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 86/2564 เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของนายสุกิต หัทยาสมบูรณ์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 86/2564 เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของนายสุกิต หัทยาสมบูรณ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/592260.
View online Resources