ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ประเภทเทคนิคอลเกรด ที่ประกอบด้วย DIMETHYL PHTHALATE หรือ DIETHYL PHTHALATE หรือ DIBUTYL PHTHALATE หรือETHOHEXADIOL

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ประเภทเทคนิคอลเกรด ที่ประกอบด้วย DIMETHYL PHTHALATE หรือ DIETHYL PHTHALATE หรือ DIBUTYL PHTHALATE หรือETHOHEXADIOL. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/112225.
View online Resources