แนวทางการศึกษาเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาปรับใช้ในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในชั้นคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา

ข้อมูลอ้างอิง
ฉัตรชัย ก่อเกิด แนวทางการศึกษาเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาปรับใช้ในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในชั้นคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา. Retrieved from: +, https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003152.
View online Resources