ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2231 (พ.ศ. 2565) เรื่อง แก้ไขรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 จำนวน 8 เส้นทาง [จำนวน 8 เส้นทาง 1 สายที่ 108 ลพบุรี - นครราชสีมา ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2231 (พ.ศ. 2565) เรื่อง แก้ไขรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 จำนวน 8 เส้นทาง [จำนวน 8 เส้นทาง 1 สายที่ 108 ลพบุรี - นครราชสีมา ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/606365.
View online Resources