ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดให้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ในท้องที่ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นป่านันทนาการ

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดให้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ในท้องที่ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นป่านันทนาการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/606303.
View online Resources