คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1123/2524 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1982). คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1123/2524 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/106411.
View online Resources