การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านวิชาการในการปฏิบัติงานเลขานุการ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาเฉพาะกรณีของกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1

ข้อมูลอ้างอิง
นพคุณ  นพรัตน์ (2010). การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านวิชาการในการปฏิบัติงานเลขานุการ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาเฉพาะกรณีของกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/18464.
View online Resources