ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครพนม ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 1 จังหวัดนครพนม สายที่ 3 วัดสารภาณนิมิตร -วิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครพนม ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 1 จังหวัดนครพนม สายที่ 3 วัดสารภาณนิมิตร -วิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/105681.
View online Resources