ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2169 (พ.ศ. 2564) เรื่อง เปลี่ยนหมายเลขเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 3 เส้นทาง [จำนวน 3 เส้นทาง 1 สายที่ 710 เป็น สายที่ 208 วงกลมอรุณอมรินทร์ - ถนนกาญจนาภิเษก ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2169 (พ.ศ. 2564) เรื่อง เปลี่ยนหมายเลขเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 3 เส้นทาง [จำนวน 3 เส้นทาง 1 สายที่ 710 เป็น สายที่ 208 วงกลมอรุณอมรินทร์ - ถนนกาญจนาภิเษก ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/594383.
View online Resources