ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6391 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6391 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595192.
View online Resources