ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1490 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายที่ 2294 วังน้อย-ประตูน้ำพระอินทร์ เป็น หมวด 3 สายที่697 วังน้อย-นวนคร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1490 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายที่ 2294 วังน้อย-ประตูน้ำพระอินทร์ เป็น หมวด 3 สายที่697 วังน้อย-นวนคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/97203.
View online Resources