ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคนตาบอด]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคนตาบอด]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/171681.
View online Resources