คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ 10/2551 เรื่อง เลิกสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภค ภูเก็ต

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ 10/2551 เรื่อง เลิกสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภค ภูเก็ต. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/124036.
View online Resources