ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 [สมาคมการค้าสลากไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 [สมาคมการค้าสลากไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/223551.
View online Resources