กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 140 ร. เรื่อง ขอทราบรายงานผลการวิจัยและผลการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรณีปัญหาช้างป่าบุกรุกทำลายชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา อำเภอวังจันทร์ และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง [ของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 140 ร. เรื่อง ขอทราบรายงานผลการวิจัยและผลการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรณีปัญหาช้างป่าบุกรุกทำลายชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา อำเภอวังจันทร์ และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง [ของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/571279.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล