ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดสตูล เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (สมาคมประมงเกาะสาหร่าย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดสตูล เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (สมาคมประมงเกาะสาหร่าย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/94359.
View online Resources