ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตำแหน่ง [นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตำแหน่ง [นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/176537.
View online Resources