ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/561979.
View online Resources