อนุสรณ์ในงานรับพระราชทานเพลิง หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่

ข้อมูลอ้างอิง
(1983). อนุสรณ์ในงานรับพระราชทานเพลิง หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/593127.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล