ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก (นายโชคสมาน สีลาวงษ์ นายปัญจะ เกสรทอง นายสุวิทย์ คุณกิตติ นายระวี หิรัญโชติ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก (นายโชคสมาน สีลาวงษ์ นายปัญจะ เกสรทอง นายสุวิทย์ คุณกิตติ นายระวี หิรัญโชติ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/232776.
View online Resources