ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/321599.
View online Resources