พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2518

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1975). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2518. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29239.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล