พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางแยกจากทางหลวงประชาธิปัตย์ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107.990 ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในท้องที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช 2485

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1942). พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางแยกจากทางหลวงประชาธิปัตย์ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107.990 ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในท้องที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช 2485. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/17530.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล