ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/528609.
View online Resources