ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินด้วยวิธีการจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินด้วยวิธีการจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/436486.
View online Resources