กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ออกตามความในพระราชบัญญัติ การสถิติพยากรณ์ พุทธศักราช 2479 (ฉะบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1940). กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ออกตามความในพระราชบัญญัติ การสถิติพยากรณ์ พุทธศักราช 2479 (ฉะบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/234690.
View online Resources