ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4144 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตัวยึด - สลักเกลียวหมุดเกลียว สลักเกลียวปล่อยสองข้างและแป้นเกลียว -สัญลักษณ์และการระบุขนาด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4144 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตัวยึด - สลักเกลียวหมุดเกลียว สลักเกลียวปล่อยสองข้างและแป้นเกลียว -สัญลักษณ์และการระบุขนาด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/139846.
View online Resources