พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลคำนาดี อำเภอบึงกาฬ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล และตำบลหนองหัวช้าง ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลคำนาดี อำเภอบึงกาฬ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล และตำบลหนองหัวช้าง ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34123.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล