ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมศิลปินคนพิการและผู้มีรายได้น้อย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมศิลปินคนพิการและผู้มีรายได้น้อย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/132594.
View online Resources